Media

Lok Tej
-> 28/09/2016
Loktej
Samna Times
-> 28/09/2016
Samna Times
Jansansar
-> 28/09/2016
Jansansar
Rajashthan Patrika
-> 28/09/2016
Rajashthan Patrika
Vidrohi awaaz
-> 28/09/2016
Vidrohi aawaz
Rajashthan Patrika
-> 27/09/2016
Rajashthan Patrika
Amar Ujala
-> 30/08/2016
retert